Ove Holms tale

Ove Holms tale om Det Danske Spejderkorps start afholdt på jubilærumslejeren i Ebeltoft i 1959.