Ove Holms tale

Ove Holms tale om spejderbevægelsens start afholdt på jubilærumslejeren i Ebeltoft i 1959.