Ove Holms tale

Ove Holms tale om spejderbebgelsens start afholdt på jubilærumslejeren i Ebeltoft i 1959.