Ømfodsprøven

Når en ulveunge havde bestået ømfodsprøven og aflagt ulveløftet måtte han bære Ømfodsmærket på højre side af brystet.

Her kan du finde en ny og opdateret ømfodsprøve der kan bruges den dag i dag

Beskrivelse
af prøven
Oplysning
om prøven
Selve
prøven
Prøven i
gamle dage